1/13
Spojrzenie Maryi! Uśmiech Maryi! Słodycz Maryi! Majestat Maryi, Królowej niebios i ziemi! Jak księżyc błyszczy na ciemnym niebie, tak samo piękno Maryi wyróżnia się na tle każdego innego piękna, które wydaje się przy Niej cieniem. Maryja jest najpiękniejszym ze wszystkich stworzeń. W tym obliczu odzwierciedla się nie tylko naturalne piękno. Bóg przybrał Jej duszę pełnią swoich bogactw przez cud swojej wszechmocy i sprawił, że do wzroku Maryi przeszło coś z Jego nadludzkiej i Boskiej godności. Promień Bożego piękna świeci w oczach Jego Matki. (Pius XII, Orędzie radiowe na rozpoczęcie Roku Maryjnego, 1953)
2/13
Matka Boska była tak piękna, że kiedy się Ją raz zobaczyło, nie można się było powstrzymać od pragnienia, aby umrzeć, żeby iść Ją znowu zobaczyć. (Św. Bernadeta)
3/13
Pani, jesteś tak wielka i tak wielkie są Twoje zasługi, – że, kto pragnie łaski i do Ciebie się nie ucieka, tego pragnienie chce wzlecieć do Ciebie skrzydeł nie mając. (Dante)
4/13
O jakże szczytną jesteś, jak miłosierną, jak wszelkiej miłości i uwielbienia godną. Przenajświętsza Maryjo Panno! Imię Twoje tak słodkie jest, że byle je wymówić, trzeba się przejąć miłością ku Tobie i ku Bogu; owszem, byle imię Twoje przyszło na myśl miłującym Ciebie, już przez to jeszcze serdeczniej Cię miłują i przedziwnego doznają wesela. (Św. Bernard)
5/13
Jest wrażliwa na łzy ubogich, współczuje cierpieniu udręczonych, spieszy z pomocą do nawiedzanych pokusami, wysłuchuje próśb dusz Jej oddanych. Kto z pokorą i bez wahania do Niej się ucieka i wzywa Jej słodkiego, chwalebnego imienia, nigdy nie odchodzi z pustymi rękoma. Wiele dusz lgnie do Niej, są Jej posłuszne chóry aniołów i może ich posyłać z pociechą do opuszczonych. (Tomasz à Kempis)
6/13
Ona jest okrętem pełnym bogatego skarbu, wiozącym dla ubogich dary nieba. Przez Nią umarli stali się bogaci – nosiła bowiem Życie. (św. Efrem, Pieśń o Najśw. Pannie)
7/13
Witaj, Bogarodzico Maryjo, czcigodny świata całego klejnocie, światło, co nie gaśnie, korono dziewictwa, berło prawowiernej nauki, niezniszczalna świątynio, domie Nieogarnionego, Matko Dziewico! (św. Cyryl Aleksandryjski, Mowa soborowa ku czci Bogarodzicy)
8/13
Ty, Pani, jesteś jedyną mą od Boga pociechą, boską rosą na gorejący żar w mej duszy, na wysychające me serce spływającymi kroplami, zaciemnionej mej duszy najjaśniejszą pochodnią, przewodniczką w drodze, mocą w słabości, szatą dla mej nagości, bogactwem dla mej nędzy, dla mych nieuleczalnych ran lekarstwem, ukojeniem łez moich, kresem moich wzdychań, odwróceniem nieszczęść, ulżeniem bólów, rozwiązaniem więzów, nadzieją zbawienia, wysłuchaj próśb moich! (św. German, Homilia na Ofiarowanie Najśw. Maryi Panny)
9/13
Serce Maryi ma dla nas tyle miłości, że serca wszystkich ziemskich matek zebrane razem są przy nim niczym bryłka lodu. (św. Jan Maria Vianney)
10/13
Maryja jest Ogrodem, w którym Pan zebrał wszystkie gatunki roślin pachnących, obrazy swoich cnót. (św. Girolamo)
11/13
Maryja jest jak Kryjówka, w której zgromadzili się bez żadnego wyjątku wszyscy chorzy, biedni, porzuceni. Bóg dla nich otworzył to Schronisko. (św. Bazyli Wielki)
12/13
Maryja, niczym świetlista jutrzenka, która rozświetla mroki nocy, zapala światło wiary, wzywa do zbawienia nasz oszalały w niepokoju i rozpaczy świat. (Paweł VI)
13/13
Przez Nią skończyła się wojna, jaką długo prowadziliśmy ze Stwórcą. Przez Nią przyszło z Nim pojednanie, przez Nią otrzymaliśmy w darze pokój i łaskę, ludzie przyłączyli się do aniołów i my, przedtem wzgardzeni, staliśmy się Bożymi dziećmi. Przez Nią zerwaliśmy życiodajne wino, z Niej wzięliśmy ziarnko nieśmiertelności. Ona stała się nam pośredniczką wszelkich dóbr. W Niej Bóg stał się człowiekiem, a człowiek Bogiem. (św. Jan Damasceński, Homilia na Wniebowzięcie NMP)