10 / 12
Biblioteka w klasztorze na Strahovie, Czechy
Z kolekcją więcej niż 200 tys. woluminów, biblioteka klasztoru na Strahovie jest ulokowana w samym sercu Pragi. 800-letnia budowla jest jedną z najbardziej wartościowych i najlepiej zachowanych bibliotek w Europie. Zawiera rękopisy, mapy, globusy, średniowieczne ryciny. Barokowe i neoklasycystyczne sklepienia są pokryte freskami Siardo Nosecky’ego i Franza Antona Maulberstcha.
+

© Yelkrokoyade I CC BY-SA 3.0