1 / 12
Świątynia Najświętszego Sakramentu w Hanceville, Alabama
Świątynia Najświętszego Sakramentu Naszej Pani, Matki Aniołów, jest wzorowana na włoskiej bazylice św. Franciszka z Asyżu. Znajduje się tu także druga największa monstrancja na świecie. Można tu wziąć udział w kontemplacji, mszy świętej czy w liturgii godzin. Znajduje się tu ponadto Eucharystyczne Centrum im. Jana Pawła II czy replika groty w Lourdes.
+

© Public Domain