9 / 12
Klasztor Świętego Ducha w Conyers, Georgia
Ten klasztor trapistów znajduje się mniej niż godzinę drogi z lotniska w Atlancie. Odwiedzający go pielgrzymi mogą zaznać klasztornego życia, kontemplacji i spokoju. Wraz z mnichami można wziąć udział we mszy świętej, modlitwie i nabożeństwach. Można także skosztować wyrabianych przez nich klasztornych przysmaków.
+

© Public Domain