4 / 8
Kraków: bazylika Mariacka. Pierwsza budowla powstawała prawdopodobnie od końca XIII wieku, konsekrowana ok. 1320 r., następnie poddawana była przebudowom. Krakowska Bazylika Mariacka jest znana głównie ze względu na swój niezwykły wystrój, na który składają się: przede wszystkim imponujące dzieło Wita Stwosza – ołtarz Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny z XV wieku, ścienne malowidła wraz z fragmentami modlitw maryjnych oraz w większości XIX-wieczne witraże, autorstwa S. Wyspiańskiego i Józefa Mahoffera. Największe wrażenie zdaje się jednak wywierać sklepienie zdobione według projektu J. Matejki, które naśladuje nocne niebo pełne gwiazd.
+

© Mach240390/Wikipedia | CC BY 4.0