8 / 8
Frombork: bazylika archikatedralna pw. Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja Apostoła. Rozpoczęcie budowy ok. 1330 r., konsekracja w 1388 r. Bazylika wchodzi w skład średniowiecznego kompleksu o wartości zabytkowej. Wyposażenie świątyni zostało rozkradzione podczas najazdu Szwedów w 1626 roku, zachował się jednak m.in. późnogotycki poliptyk fromborski, wyjątkowe dzieło sztuki konsekrowane w 1509 roku. Odnowienie wystroju kościoła przyniosło czarno-różowy ołtarz główny z marmuru, XVII-wieczne organy oraz neogotycką polichromię z 1891 roku – elementy, które do dziś można podziwiać we Fromborku.
+

© Holger Weinendt/Wikipedia | CC BY-SA 3.0 de