4 / 8
Kraków: bazylika Bożego Ciała (na Kazimierzu). Początek budowy przed 1341 r. Kościół, w którym miesza się gotyk z barokiem, gdzie np. obok XV-wiecznego witraża w prezbiterium znajdziemy bogato dekorowane XVII-wieczne stalle. W ołtarzu głównym umieszczono „Pokłon Pasterzy”, obraz z 1634 roku, oraz XVII-wieczne tabernakulum przypominające budowlę wielobocznej świątyni, a dalej XVIII-wieczną ambonę wpisaną w formę łodzi żeglarskiej, podtrzymywanej przez syreny. Na żaglu łaciński napis głosi: „Wszedłszy do łodzi Piotra nauczał tłumy”. W świątyni podziwiać można pierwsze odwzorowanie wizerunku Jezusa Miłosiernego, który nie znalazł swojego miejsca w Łagiewnikach ze względu na niewymiarowość i nieliturgiczne tło.
+

© Bartek444/Wikipedia | CC BY-SA 3.0 pl