6 / 8
Słopnice Dolne: kościoły św. Andrzeja Apostoła i św. Jana Pawła II. Drewniany kościół św. Andrzeja powstał w latach 1774-1776. W 2008 r. rozpoczęto budowę drugiej świątyni, pw. św. Jana Pawła II, którą poświęcono w 2013 r. Nowoczesny kościół zaprojektował Sebastian Pitoń z Kościeliska. Starsza świątynia z początku nie miała kaplic ani przybudówek, z czasem była rozbudowywana. Po II wojnie światowej przeszła renowacje i przebudowy, co przyniosło m.in. nowe polichromie ścienne (1965-1968).
+

© Jerzy Opioła/Wikipedia | CC BY-SA 3.0