8 / 8
Stara Wieś: kościół Podwyższenia Krzyża. W 1522 r. rozpoczęła się rozbudowa już istniejącego niewielkiego, drewnianego kościółka. Bryła tej drewnianej świątyni w stylu gotyckim została do dziś zachowana, a analiza dendrochronologiczna dowiodła, że elementy prezbiterium, nawy oraz wieży powstały w 1522 r. Wewnątrz można podziwiać barwne renesansowe i barokowe polichromie w towarzystwie drewnianych, również barokowych ambony oraz chrzcielnicy. W ołtarzu bocznym znajduje się czczony od wieków obraz Matki Bożej Starowiejskiej, a nad głowami wznosi się efektowny, renesansowy strop.
+

© D T G/Wikipedia | CC BY-SA 4.0