10 / 14
Wieczorne nabożeństwo pielgrzymów z papieżem, połączone z błogosławieństwem świec, 12 maja 2017. © Osservatore Romano/AFP
+