4 / 10
Benvenuto Tisi, „Wniebowstąpienie”
Dzieło powstałe między 1510 a 1520 rokiem, olej na płótnie. Muzeum Narodowe Sztuki Antycznej w Rzymie. Tisi to włoski malarz, który naśladował Rafaela. W tym dziele Chrystus jest przedstawiony dwa razy. Niżej, po lewej, jest w otoczeniu aniołów i trzyma w dłoniach księgę, symbol Dobrej Nowiny, którą jego uczniowie muszą przekazać światu. Wyżej Chrystus jest już w kolorach Nieba, należy do innego świata.
+