5 / 10
John Singleton Copley, „Wniebowstąpienie”
1775 rok, olej na płótnie. Muzeum Sztuki w Bostonie. Gdy Chrystus unosi się wśród obłoków, apostołowie płaczą i patrzą, jak odchodzi. Chrystus należy już do innego świata, ma oczy zwrócone ku niebu. Po prawej, w głębi, dwaj aniołowie zwracają się do apostołów: „Mężowie galilejscy, z tak wielką uwagą w niebo wciąż patrzycie? Ten Jezus, który od was, w sposób niepojęty, Został w górę do nieba mocą Bożą wzięty, Tak samo przyjdzie znowu”.
+