1 / 10
Opactwo w Fontevraud
Królewskie opactwo w Fontevraud leżące na granicy prowincji Poitou, Anjou i Touraine, jest jedną z największych osad monastycznych z czasów średniowiecza. Zaklasyfikowane jako zabytek w 1840 roku, od roku 2000 wpisane jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO razem z doliną Loary. Opactwem, podzielonym na 4 przeoraty i zamieszkiwanym zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn, zarządzała opatka. Figury Eleonory Akwitańskiej, jej męża Henryka II Plantageneta i ich syna Ryszarda Lwie Serce, znajdujące się w klasztornym kościele, przypominają o jego związkach z rodziną królewską.
+

© Pierre Mairé, PixAile.com I CC BY 2.5