5 / 10
Opactwo w Moissac
Wyjątkowy krużganek na terenie opactwa w Moissac jest niewątpliwie jednym z najpiękniejszych we Francji. Ukończony w 1100 roku jest najstarszą taką konstrukcją na świecie. Posiada 76 kapiteli, a 46 z nich przedstawia sceny biblijne. Pozostałe kapitele zdobią motywy roślinne. Warty zobaczenia jest również tympanon przedstawiający Apokalipsę. Zarówno krużganek, jak i tympanon wpisane są na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
+

© Claudia I CC BY 2.0