9 / 10
Opactwo Wilhelma Pustelnika
Klejnot wczesnej sztuki romańskiej. Sanktuarium, założone na początku IX wieku, jest jednym z najważniejszych ośrodków duchowych i kulturalnych w Langwedocji. Fundacja tego benedyktyńskiego opactwa w 804 roku wpisuje się w kontekst historyczny i religijny regionu. Począwszy od X wieku, gdy Wilhelm został Świętym Wilhelmem, jego duchowe znaczenie rozszerza się i klasztor staje się ważnym przystankiem na Drodze Świętego Jakuba. W 1998 roku wpisane zostaje na listę światowego dziedzictwa UNESCO w ramach Drogi Świętego Jakuba we Francji.
+

© Wikinicoj I CC BY-SA 3.0