2 / 10
Opactwo Saint-Martin (Świętego Marcina) w Canigou
Romańskie opactwo Świętego Marcina w Canigou zostało ufundowane ok. roku 1000 przez Wilfreda II – hrabiego Conflent i Cerdagne. Przez osiem wieków żyli w tym miejscu mnisi benedyktyńscy. W samym sercu masywu Canigou, otulone zielenią opactwo stanowi prawdziwy klejnot wczesnej sztuki romańskiej.
+

© Pixabay