7 / 10
Opactwo w Fontenay
Umiejscowione w północnej Burgundii opactwo w Fontenay zostało założone przez św. Bernarda z Clairvaux w roku 1118 i jest najstarszym na świecie zachowanym cysterskim opactwem. Zaklasyfikowane jako zabytek już w 1862 roku, zostało wpisane na listę UNESCO w roku 1981. Co roku odwiedza je ok. 100 tys. osób, którzy przybywają doń podziwiać czyste piękno architektury, która przetrwała 900 lat.
+

© Myrabella I CC BY-SA 4.0