9 / 10
Opactwo w Royaumont
Zostało założone w 1228 roku przez Ludwika IX – przyszłego świętego – przy wsparciu jego matki, Blanki Kastylijskiej. Hojnie wspierane przez króla, który lubił w nim przebywać, swoją złotą erę przeżyło w XIII wieku. Guwerner królewskich dzieci – Vincent de Beauvais napisał swój leksykon dotyczący średniowiecza właśnie z pomocą mnichów z Royaumont. Refektarz, kuchnia mnichów czy krużganek to wyjątkowe miejsca warte odwiedzenia.
+

© BAUFLE Pascal I CC BY-SA 3.0