10 / 10
Matka Boża Śnieżna w Zonza na Korsyce
5 sierpnia każdego roku od 1953 r. setki wiernych przybywają do białej figury Matki Bożej z Alta Rocca, u podnóża Aiguilles de Bavella, ponad 1200 metrów nad poziomem morza, aby modlić się tam za wstawiennictwem Matki Bożej. Najświętsza Panienka objawiła się tutaj w środku zimy i od tego czasu pozostaje w sercach Korsykanów jako Matka Boska Śnieżna.
+

© Jean-Pol Grandmont, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons