3 / 10
Matka Boża na szczycie Wissgrut koło Sewen (departament Górny Ren)
Xavier Berna zarządzał gospodarstwem w masywie górskim Wissgrut. W czasie II wojny światowej został wbrew swojej woli wcielony do armii niemieckiej. Wrócił żywy z II wojny światowej i w 1946 r. kazał wznieść figurę Matki Bożej w najwyższym punkcie masywu.
+

© Espirat, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons