10 / 12
Rozeta o średnicy 9,60 metra powstała w 1225 roku zajmując centralne miejsce fasady. Odzwierciedla kunszt techniczny i artystyczny gotyckich twórców.
+