11 / 12
Organy główne przetrwały bez uszczerbku rewolucję francuską w latach 1789-1799. Podczas przewrotu z „wielkich organów” rozbrzmiewała Marsylianka i inne patriotyczne pieśni wygrywane przez znanego organistę Balbastre. W 1868 roku, po wielu latach prac zapoczątkowanych przez architekta Violet-le-Duca i kontynuowanych przez organmistrza Aristide Cavaillé-Colla, ograny rozbrzmiały w pełnej okazałości z 7374 piszczałkami.
+