12 / 12
Osiemnastowieczny ołtarz główny stworzony przez Nicolasa Coustou z wyróżniającymi się rzeźbami Ludwika XIII i Ludwika XIV.
+