6 / 12
Galeria królewska, element charakterystyczny dla gotyckich katedr francuskich.
+