9 / 12
Od lewej: Cesarz Konstantyn I Wielki, anioł, święty Dionizy dzierżący własną głowę i powtórnie postać anioła. Te usytuowane w portalu Najświętszej Maryi Panny posągi zostały zrekonstruowane przez Violet-le-Duca po walkach rewolucyjnych w 1793 roku.
+