1 / 3
W opinii ekspertów, Ewangelie Garimy są również najwcześniejszym przykładem introligatorstwa, ze śladami łączeń wciąż widocznymi na oryginalnych stronach.
+