2 / 3
Portret oświecenia Marka z VI wieku, z drugiego tomu Ewangelii Garimy, prawdopodobnie powstałego jako pierwszy.
+