3 / 3
Testy węglowe podają datę między 330 a 650 r., co może pokrywać się z datą przybycia Abby Garimy do Etiopii.
+