1 / 20
Położenie kościoła w Akabie w Jordanii
Zaznaczony obszar na południowo-wschodniej części mapy to Akaba - jedyne miasto portowe Jordanii.
+

© US Government Works | Public Domain