17 / 20
Powierzchnia ściany z bliska
Wydaje się, że cementowe pokrycie ścian było bardzo grube, co pozwoliło zachować strukturę cegieł mułowych. Ten sposób budowania jest stosowany do dziś. Cegły i bloczki często pokrywa się cementem portlandzkim, aby uszczelnić i wzmocnić konstrukcję.
+

© Jeffrey Bruno | Aleteia