5 / 20
Kościół w Akabie
Ruiny w szerszej perspektywie. Stanowisko archeologiczne zostało częściowo zasypane, aby zabezpieczyć budowlę, ale nadal sporo widać.
+

© Jeffrey Bruno | Aleteia