11 / 12
Cud w Sokółce. Przemieniona Hostia
12 października 2008 r. podczas Komunii Świętej na mszy w kościele św. Antoniego upadła Hostia. Została ona włożona do naczynia z wodą i zamknięta w sejfie. Po tygodniu siostra zakrystianka zauważyła w naczyniu komunikant z czerwoną plamką. Badania wykazały, że jest to tkanka mięśnia sercowego człowieka w stanie agonii.
+