2 / 12
Tabliczka INRI
Tabliczka przybita do krzyża, tuż nad głową Jezusa, z wypisaną Jego winą: „Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum”. Jedna część tabliczki znajduje się w Bazylice Świętego Krzyża Jerozolimskiego w Rzymie, gdzie trafiła dzięki św. Helenie. Druga pozostała w Jerozolimie. Wymiary: 25 cm długości, 14 cm szerokości, grubość 2,6 cm, waga 687 g.
+