4 / 12
Chusta z Manoppello
Zwana także „Chustą Weroniki”, to materiał o wymiarach ok. 17 cm na 24 cm, którym owinięto głowę Jezusa położonego w grobie. Przechowywana jest w Manoppello, w Sanktuarium Świętego Oblicza (Basilica del Volto Santo). 
+