7 / 12
Św. Piotr – okowy
Według tradycji Piotra i Pawła więziono w najstarszych lochach starożytnego Rzymu, usytuowanych pod kościołem św. Józefa Cieśli na terenie Forum Romanum. Łańcuchy, którymi skuty był św. Piotr, przechowywane są w niedalekim od więzienia kościele św. Piotra w Okowach. Na stałe wystawione są publicznie w szklanej szkatule.
+