8 / 12
Okulary o. Kolbe
W Klasztorze Braci Mniejszych Konwentualnych w Rzymie, gdzie mieszkał o. Kolbe, znajduje się „małe sanktuarium Kolbego”. Znajduje się tu wystawa, gdzie zgromadzone są liczne pamiątki po polskim świętym, m.in. okulary, listy napisane do matki i brata, rysunki projektów, zdjęcia, świadectwo zgonu.
+