9 / 12
Brewiarz ks. Bosko, Turyn
Jedna z wielu relikwii znajdująca się w Kaplicy Relikwii bazyliki Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Turynie, która powstała dokładnie w punkcie, który Maryja miała wskazać podczas snu, który przyśnił się ks. Bosko. W Bazylice zgromadzono relikwie właściwie wszystkich świętych obecnych w kalendarzu.
+