4 / 6
Szczyt Śnieżki z kaplicą, 1900 rok
+

© fot. Wikipedia