5 / 6
Kaplica św. Wawrzyńca
+

© fot. Chmee2/Wikipedia