1 / 7
Widok na część statui Najświętszej Dziewicy, patronki boliwijskich górników.
+

© AIZAR RALDES | AFP