4 / 7
Wierni tłumnie przybywają, by zobaczyć figurę Maryi z Oruro.
+

© AIZAR RALDES | AFP