5 / 7
"Diablada", czyli Taniec Diabła. Tancerze chodzą na kolanach przed obrazem Maryi, przed tradycyjnym rozpoczęciem karnawału w Oruro.
+

© AIZAR RALDES | AFP