1 / 2
Sonda kosmiczna.
+

© fot. ks. Grzegorz Sprysak CSMA