7 / 9
Umiarkowanie
Nadmiar nigdy nie jest dobry. Wszyscy znamy koncepcje Arystotelesa o złotym środku. Umiarkowanie pomaga budować nam dobre relacje z innymi ludźmi.
+

© Monkey Business Images - Shutterstock