7 / 15
A jak wspomina swoje nawrócenie sam Paweł? Oto fragment jego autobiograficznego przemówienia do Żydów zebranych w świątyni: Jestem Żydem i urodziłem się w Tarsie w Cylicji. Jednak wychowałem się w tym mieście i tutaj u Gamaliela zdobyłem staranne wykształcenie w ojczystym Prawie. Byłem tak gorliwy w służbie Bożej, jak wy dzisiaj.  Bezlitośnie prześladowałem tę drogę, ścigając i wtrącając do więzienia mężczyzn i kobiety.Najwyższy kapłan i cała starszyzna mogą to poświadczyć. Od nich też otrzymałem listy polecające do naszych rodaków i udałem się do Damaszku. Zamierzałem także tam uwięzionych przyprowadzić do Jeruzalem, aby ich ukarać. W czasie drogi w pobliżu Damaszku, około południa, nagle poraziło mnie z nieba światło. Upadłem na ziemię i usłyszałem słowa: «Szawle, Szawle! Dlaczego Mnie prześladujesz?». «Kim jesteś, Panie?» – zapytałem. Usłyszałem wtedy: «Ja jestem Jezus z Nazaretu, którego ty prześladujesz!». Moi towarzysze widzieli światło, ale nie słyszeli głosu, mówiącego do mnie.«Co mam czynić, Panie?» – zapytałem. A Pan powiedział: «Wstań! Idź do Damaszku, a tam ci powiedzą wszystko, co Bóg zamierzył wobec ciebie» (Dz 22, 4-10). [Bertholet Flemalle, Muzeum Sztuk Pięknych, Liège]
+

© Wikipedia | Domena publiczna