8 / 15
[Bertholet Flemalle, 1670, Katedra św. Pawła, Liège]
+

© Wikipedia | Domena publiczna