1/28
Ołtarz – symbolizuje stół, przy którym Jezus i apostołowie spożyli wieczerzę Wielkiego Czwartku. Dlatego, aby celebrować przy nim Wieczerzę Pańską, winien on zachować charakter stołu, przy którym spożywa się posiłki. Ponadto ołtarz symbolizuje także krzyż Jezusa, który był „ołtarzem”, na którym Jezus złożył ofiarę z własnego życia dla naszego zbawienia.
2/28
Obrus ołtarzowy – przypomina o godności ołtarza Wieczerzy Pańskiej oraz o szacunku, jakim go winniśmy darzyć. Najczęściej jest biały, podłużny i koniecznie nieskazitelnie czysty.
3/28
Krucyfiks lub krzyż – ustawiony na środku ołtarza przypomina o ofierze Jezusa złożonej dla naszego zbawienia.
4/28
Zapalone świece – symbolizują samego Chrystusa, Światło świata.
5/28
Świecznik – to w nim osadzone są poszczególne świece; świeczniki stoją na ołtarzu podczas liturgii, są również noszone podczas procesji. Na ołtarzu zwyczajowo znajdują się dwa, cztery, sześć lub, w przypadku mszy biskupiej, siedem świeczników.
6/28
Paschał – specjalny rodzaj świecy, zapalany w czasie Wielkanocnym, reprezentujący Zmartwychwstałego Chrystusa. Każda jego część ma swoje dodatkowe znaczenie: zapalony płomień symbolizuje Boży ogień, prowadzący Jego lud przez pustynię; pięć ziaren kadzidła/ozdobnych czerwonych gwoździ wbitych w wosk symbolizuje pięć ran Chrystusa; krzyż symbolizuje Mękę Pańską; cyfry układają się w oznaczenie bieżącego roku; litery „alfa” i „omega”, pierwsza i ostatnia litera greckiego alfabetu, symbolizują Boga jako Początek i Koniec (Ap 21,6).
7/28
Kielich – to najdostojniejsze ze wszystkich naczyń liturgicznych, przeznaczone do przechowywania Najcenniejszej Krwi Chrystusa.
8/28
Puryfikaterz – element tzw. „bielizny kielichowej”, jest niewielkim podłużnym ręczniczkiem używanym do czyszczenia i wycierania naczyń liturgicznych, w których znajdowała się Komunia Święta. Jego użycie ma zapobiegać zagubieniu nawet najmniejszej cząstki Najświętszego Sakramentu.
9/28
Korporał – kolejny element bielizny kielichowej. Kwadratowy obrus składany trzykrotnie wzdłuż i trzykrotnie wszerz. Po rozłożeniu na ołtarzu ustawia się na nim naczynia liturgiczne z Najświętszymi Postaciami Eucharystii.
10/28
Palka - część bielizny kielichowej w kształcie kwadratu, najczęściej haftowana, przykrywa kielich z winem.
11/28
Welon kielichowy – nakrycie z materiału, które przykrywa kielich z puryfikaterzem, palkę i patenę. Jego kolor zależy od rodzaju okresu liturgicznego. Na nim znajduje się bursa (sztywna torebka) z korporałem wewnątrz. Obecnie, przy codziennych mszach, rzadko się używa welonu kielichowego i bursy.
12/28
Bursa – rodzaj koperty utworzonej z dwóch sztywnych okładek połączonych pokrywającym je materiałem. Służy do przechowywania korporału i jest umieszczana na welonie kielichowym. Jej kolor zależy od okresu liturgicznego. Obecnie, przy codziennych mszach rzadko się używa welonu kielichowego i bursy.
13/28
Hostie – wykonane z czystej pszenicy bez dodatku zakwasu. Od momentu konsekracji stają się prawdziwym Ciałem Chrystusa. Duża hostia jest spożywana przez kapłana celebrującego mszę świętą; małe, zwane komunikantami, rozdzielane są wiernym.
14/28
Cyborium – zwane także puszką, to naczynie liturgiczne podobne do kielicha, lecz z wieczkiem i szerszym brzegiem. Przechowuje się w nim małe komunikanty Najświętszego Sakramentu przeznaczone do rozdawania wiernym. Gdy jest zamknięte, pozostaje przykryte sukienką, zwaną potocznie welonem. Gdy w cyborium znajdują się hostie niekonsekrowane, nie przykrywa się go sukienką.
15/28
Sukienka/welon na cyborium – bielizna liturgiczna, zawsze w kolorze białym, służąca do przykrycia cyborium, w którym znajduje się Ciało Chrystusa, czyli już konsekrowane hostie.
16/28
Pyxis – niewielkie naczynie liturgiczne z wieczkiem służące do przechowywania konsekrowanych hostii w tabernakulum, a w szczególności do przenoszenia ich jako wiatyk do chorych.
17/28
Dzwonki mszalne – instrument muzyczny składający się z czterech różnej wielkości dzwoneczków, używany przez służbę liturgiczną w trakcie najbardziej uroczystej części mszy świętej – konsekracji, aby dać wiernym znać, kiedy należy uklęknąć, a kiedy powstać.
18/28
Patena kielichowa – płaskie i okrągłe naczynie liturgiczne, kształtem przypominające talerzyk, na którym podczas liturgii mszy świętej spoczywa duża hostia. Specjalną jej odmianą jest patena głęboka, na której mieszczą się oprócz hostii również komunikanty. Patena komunijna to rodzaj malutkiej tacy, najczęściej wyposażonej w uchwyt, używanej przez ministranta podczas rozdawania wiernym Komunii Świętej. Ma ona zapobiec upadnięciu na ziemię nawet najmniejszej cząstki Ciała Chrystusa.
19/28
Ampułki – naczynia liturgiczne, w których podczas mszy świętej przechowuje się wodę i wino. Często są niesione do ołtarza w procesji z darami.
20/28
Lawaterz lub lawatarz - zestaw miseczki i dzbanuszka, który ministrant lub akolita przynosi kapłanowi, aby ten obmył ręce po ceremonii ofiarowania. Do lawaterza dołączony jest zawsze ręczniczek.
21/28
Ręczniczek – to niewielki kawałek materiału używany do wysuszenia rąk po ich obmyciu w ceremonii zwanej lawabo, czyli obmycia rąk po ofiarowaniu.
22/28
Tabernakulum – rodzaj skrzyneczki, w której przechowuje się Najświętszy Sakrament po celebracji mszy świętej.
23/28
Wieczna lampka – niewielkie światełko, które świeci się nieustannie, gdy Najświętszy Sakrament przebywa w tabernakulum. Obecnie jest to najczęściej światełko elektryczne w kolorze czerwonym.
24/28
Konopeum – ozdobna tkanina osłaniająca drzwiczki tabernakulum w kolorze zgodnym z okresem liturgicznym.
25/28
Monstrancja – naczynie liturgiczne służące do wystawienia Najświętszego Sakramentu do uroczystej adoracji przez zgromadzonych w kościele wiernych. Używana jest również podczas procesji, np. w czasie święta Bożego Ciała.
26/28
Melchizedek, melchizedech lub lunula – niewielka część składowa monstrancji podtrzymująca hostię. Nazwa „lunula” pochodzi od półksiężycowego kształtu przedmiotu.
27/28
Trybularz lub kadzielnica – metalowe naczynie liturgiczne, w którym spala się kadzidło podczas określonych rytuałów w celu okadzenia ołtarza i Najświętszego Sakramentu. W dolnej części urządzenia, zwanej stopką, gdzie znajdują się rozżarzone węgielki, umieszcza się niewielką ilość kadzidła. Część środkowa zwana czarą otwiera się po to, by można przez nią wsypać zarówno węgielki jak i kadzidło. Górna część urządzenia, oddzielna od pozostałych, jest przyczepiona do podtrzymujących całość łańcuszków. Trybularz tworzy całość z łódką, naczyniem, w którym przechowywane jest kadzidło.
28/28
Łódka – naczynie, w którym przechowywane jest kadzidło używane w liturgii. Niewielkie ilości kadzidła wyjmuje się z łódki i umieszcza w trybularzu. Nazwa „łódka” odnosi się do kształtu naczynia.