1 / 28
Ołtarz – symbolizuje stół, przy którym Jezus i apostołowie spożyli wieczerzę Wielkiego Czwartku. Dlatego, aby celebrować przy nim Wieczerzę Pańską, winien on zachować charakter stołu, przy którym spożywa się posiłki. Ponadto ołtarz symbolizuje także krzyż Jezusa, który był „ołtarzem”, na którym Jezus złożył ofiarę z własnego życia dla naszego zbawienia.
+

© CC