13 / 28
Hostie – wykonane z czystej pszenicy bez dodatku zakwasu. Od momentu konsekracji stają się prawdziwym Ciałem Chrystusa. Duża hostia jest spożywana przez kapłana celebrującego mszę świętą; małe, zwane komunikantami, rozdzielane są wiernym.
+

© CC