14 / 28
Cyborium – zwane także puszką, to naczynie liturgiczne podobne do kielicha, lecz z wieczkiem i szerszym brzegiem. Przechowuje się w nim małe komunikanty Najświętszego Sakramentu przeznaczone do rozdawania wiernym. Gdy jest zamknięte, pozostaje przykryte sukienką, zwaną potocznie welonem. Gdy w cyborium znajdują się hostie niekonsekrowane, nie przykrywa się go sukienką.
+

© CC