18 / 28
Patena kielichowa – płaskie i okrągłe naczynie liturgiczne, kształtem przypominające talerzyk, na którym podczas liturgii mszy świętej spoczywa duża hostia. Specjalną jej odmianą jest patena głęboka, na której mieszczą się oprócz hostii również komunikanty. Patena komunijna to rodzaj malutkiej tacy, najczęściej wyposażonej w uchwyt, używanej przez ministranta podczas rozdawania wiernym Komunii Świętej. Ma ona zapobiec upadnięciu na ziemię nawet najmniejszej cząstki Ciała Chrystusa.
+

© CC